LISTE des DIPLÔMES de l'INSTITUT SUPERIEUR de TECHNOLOGIE

d'ANTANANARIVO

(Raha tianao hipetraka eto ny mombamomba anao dia midira ao anatin'ny takelaka "fanazavana fanampiny" ary alefaso aminay ny mikasika anao)

Année NOM et PRENOM Promotion FILIERE CONTACT
2007 RAFANATENALAZA Harijaona RAITRA FCI GC 033 12 124 28
2003 ANDRIAMBOAHANGY Mbola SEDRA Bât mbola_lan@yahoo.fr
2004 RANDRIANARIVONY Michel Olivier IRATRA Bât randrianarivony2003@yahoo.fr
2006 RAVONINJATOVO Iariliva ANAY GIP iariliva@hotmail.fr
2004 RATSIANANINARIVO Antonio IRATRA MAC djoaaantonio@yahoo.fr
2004 ANDRIAMAHAFALY Dina Vanessa IRATRA MAC dinavaness@gmail.com
2005 RADIMIARISOA Lanja GIP ra5ln@yahoo.fr
2004 RAZAFINDRIAKA Lova RAZAFIN IRATRA GTL babasa07@hotmail.fr
2004 RAMANANTSOA Irina IRATRA MAC irina_ramanantsoa@hotmail.com
2003 ANDRIAMIHAJA Barijaona SEDRA Bât Abaniah@yahoo.fr
2003 RAMAROSON Michel Arnaud SEDRA Bât micarnaud1@yahoo.fr
2003 RAZAFIMAMPIANDRY Harijaona SEDRA Bât razafimampiandry@yahoo.fr
2004 RAMBELOSON Tanteliniaina IRATRA MAC tantel12@yahoo.fr
2006 RABARIJAONA Olivia ANAY GPME 032 45 732 74
2004 RABEKORONANA Radanielina IRATRA MAC rabekoronana@yahoo.fr
2004 RABEMANANTSOA Onja RABEMANANTSOA Onja IRATRA FC onjacap03@yahoo.fr
2004 RAKOTOARISON Ihoby zontsoa IRATRA MAC zontsoa@yahoo.fr
2004 RANDRIAMANANTSARA Mamilalaina IRATRA FC mamilalaina@yahoo.fr
2004 ANDRIANJAFIMAHENINA Djeda F. IRATRA FC adjedaf@yahoo.fr
2004 RAZAFIMANDIMBY Setraniaina IRATRA FC setra.razafimandimby@logpetro.com
2004 RATSIANANINARIVO Djoa Antonio IRATRA MAC Antonio.RATSIANANINARIVO@bni.mg
2004 ANDRIAMIANDRISOA Tojo IRATRA GTL douguil1@yahoo.fr
2003 Fy RABARIOELISOA SEDRA GPME fyrab@yahoo.fr
2004 RAOELIVOLOLONA Hanitra IRATRA MAC h_raoelivololona@yahoo.fr
2003 RAZAFINDRAZAKA Sedera SEDRA GIM sedykely@yahoo.fr
2004 RAKOTOARIVONY Mina Norohanta IRATRA MAC marci832000@yahoo.fr
2004 RAKOTOSEHENO Mamy RAKOTOSEHENO Mamy Fanomezantsoa RAKOTOSEHENO Mamy Fanomezantsoa RAKOTOSEHENO Mamy F. IRATRA MAC mamsrvk@hotmail.com
2004 RABEHANTA Andri IRATRA MAC rabehanta_andri@yahoo.fr
2007 RAMILIARIVONY Jaona Nirina RAITRA BAT jn_ramiliarivny@yahoo.fr

1

2

Vous voyez une version text de ce site.

Pour voir la vrai version complète, merci d'installer Adobe Flash Player et assurez-vous que JavaScript est activé sur votre navigateur.

Besoin d'aide ? vérifier la conditions requises.

Installer Flash Player